Zonneweide op Anna's Hoeve

12-07-2017

De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met de realisatie van een zonneweide op Anna's Hoeve. De zonneweide komt over de bufferbak en het retentieveld van de rioolwaterzuiveringsinstallatie heen te liggen.

Met een draagconstructie kunnen over de bufferbak heen ongeveer 1.700 zonnepanelen bevestigd worden. Op het retentieveld kunnen, afhankelijk van de te kiezen draagconstructie, minimaal 2.500 tot maximaal 4.300 zonnepanelen geplaatst worden. Het gaat om dubbel ruimte gebruik omdat het water opgevangen wordt onder de constructie met zonnepanelen. De zonneweide zal vanuit de woonwijk niet of nauwelijks zichtbaar zijn. U ziet de zonneweide wel als u op de berg staat.

Omgevingsvergunning

Eerst wordt de zonneweide over de bufferbak gerealiseerd. Deze zomer wordt de omgevingsvergunning hiervoor gepubliceerd op www.hilversum.nl/burgerleeskamer. Binnen de termijn van inzage heeft u de gelegenheid een reactie in te dienen. Het streven is komend najaar de zonnepanelen te plaatsen. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal en het soort reacties op de omgevingsvergunning,

Zonnepanelen voor bewoners

Het zoeken naar manieren op lokaal niveau duurzame energie op te wekken past in het streven naar een duurzaam Anna's Hoeve en een klimaatneutraal Hilversum in 2050. Een enorme opgave waarvan wij denken dat die kan worden behaald als die samen met de samenleving wordt opgepakt. Het realiseren van collectieve zonnedaken of -weiden pakken we samen op met het energiecoöperatie HilverZon, een bewonersinititiatief.

De zonnepanelen op de bufferbak worden via HilverZon aangeboden aan bewoners van Anna’s Hoeve en van de omringende postcodegebieden. Bewoners investeren graag in collectieve zonnedaken. Afgelopen maanden waren bijvoorbeeld de zonnepanelen op de daken van sporthal Kerkelanden en wijkcentrum Kruisdam gecombineerd met het dak van sporthal de Meent heel snel ‘uitverkocht’. Lees meer over collectieve zonnedaken op www.hilverzon.nu

Eind maart was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Anna's Hoeve. De aanwezige bewoners reageerden positief op deze ontwikkeling. We hebben ook een enquête verspreid onder de (toekomstige) bewoners van Anna's Hoeve. De respondenten reageerden grotendeels positief.