Nieuw bestemmingsplan Anna’s Hoeve 2023 ter inzage

21-12-2023 1339 keer bekeken 0 reacties

Zoals begin 2023 aangekondigd komt er een nieuw bestemmingsplan voor de woonwijk Anna’s Hoeve

Het huidige bestemmingsplan uit 2013 is geschreven voor de nieuwbouwwijk en was ruim van opzet, om het bouwen en ontwikkelen mogelijk te maken. Vrijwel alle bouwvelden in de wijk zijn nu bebouwd. Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt om de bestaande situatie en stedenbouwkundige kwaliteit vast te leggen.

Het nieuwe bestemmingsplan is dus vooral gericht op het beheer van de bestaande situatie. De huidige bebouwing is daarin opgenomen. De bestaande situatie, zoals die op basis van de verleende omgevingsvergunningen is gebouwd, was het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan. Net als in andere vergelijkbare bestemmingsplannen blijven er mogelijkheden voor de bouw van bijbehorende bouwwerken (berging, aanbouw/uitbouw) en andere ondergeschikte bouwwerken (erfafscheiding).

Met het nieuwe bestemmingsplan zijn er minder bouwmogelijkheden dan met het ruim opgezette bestemmingsplan uit 2013. Dat past bij de doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan om de huidige stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk te behouden.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijhorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 (zes weken) ter inzage. Meer informatie over het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en het indienen van een eventuele zienswijze kunt u vinden via deze link https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-540313.html

Cookie-instellingen