Voorbereiding nieuw bestemmingsplan Anna’s Hoeve

20-03-2023 1982 keer bekeken

De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan Anna’s Hoeve voor. Nu vrijwel alle bouwvelden in de wijk verkocht zijn en omgevingsvergunningen zijn verleend, moet er een bestemmingsplan gemaakt worden om de bestaande situatie te beheren.

Het huidige bestemmingsplan is geschreven voor een nieuwbouwwijk. Om het bouwen en ontwikkelen daarvan mogelijk te maken.

December 2023

Het nieuwe bestemmingsplan wordt in december 2023 ter inzage gelegd. Tot die tijd kunnen nog omgevingsvergunningen aangevraagd worden voor (ver)bouwplannen op basis van de eisen uit het huidige bestemmingsplan. Na de ter inzage legging van het nieuwe plan worden aanvragen voor omgevingsvergunningen aangehouden en pas beoordeeld nadat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt. Uiteraard gelden dan ook de eisen uit het nieuwe plan.  

Begrenzing plangebied

Het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan Anna's Hoeve bestaat uit de woonwijk Anna's hoeve, de sportvelden ten oosten van de wijk en de groenstrook ten westen van de wijk. De wijk wordt in het noorden begrensd door de Anton Philipsweg en in het oosten door Anna's Berg en het natuurgebied Laarder Wasmeer. Ten zuiden van het plangebied ligt de Liebergerweg en in het westen de Anthony Fokkerweg.

Ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan Anna’s Hoeve 2023 komt naar verwachting in december 2023 ter inzage. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in het Gemeenteblad, de Gooi en Eembode en op de gemeentelijke website.

Meer informatie leest u op de website van Anna’s Hoeve.

Cookie-instellingen