HOV

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de provincie Noord Holland, samen met haar partners, in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Scholieren en studenten, forenzen en bezoekers van het Tergooi ziekenhuis reizen straks met een buslijn waar zij op kunnen vertrouwen. De bus rijdt vaak, op tijd en filevrij. Ook het stadsverkeer in ’t Gooi profiteert van een betrouwbare bus, want er komt meer ruimte voor automobilisten en fietsers. Het tracé loopt van Huizen naar Hilversum. Informatie over de HOV vindt u op www.hovinhetgooi.nl

Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd

Voor de HOV is gekeken naar het hele gebied Anna’s Hoeve. Er is een inrichtingsvisie gemaakt dat inzicht geeft in de optimale balans tussen ecologie, recreatie en verkeer in samenhang met de aangrenzende woongebieden. Op basis van de integrale resultaten en inzichten uit de inrichtingsvisie heeft de gemeenteraad, net als de gemeentes Laren en Eemnes, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland zich uitgesproken voor het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve.

Wat betekent dit voor de woonwijk?

De Minckelersstraat die over gaat in de Weg over Anna’s Hoeve wordt alleen een ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de sportvelden. Het doorgaand verkeer naar Baarn wordt geleid over een nieuwe weg. Deze leidt vanaf de kruising Minckelersstraat/Anthony Fokkerweg tussen de groenstrook en de nieuwe woonwijk door richting spoor en loopt daaraan parallel richting Baarn. De gemeente gaat nog kijken wat dit betekent voor de stedenbouwkundige opzet van het zuidelijk deel van de nieuwe woonwijk.

Globale planning

Het PIP (provinciaal inpassingsplan) is vastgesteld en Prorail, gemeente en provincie hebben de projectovereenkomst afgesloten. Hiermee zijn twee belangrijke mijlpalen bereikt die ervoor zorgen dat we toe kunnen werken naar de volgende stap, het selecteren van een aannemer die het grootste deel van het project gaat realiseren. Deze wordt in 2017 aanbesteed. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2018 starten.