Masterplan

In het Masterplan wordt de nieuw aan te leggen woonwijk in grote lijnen beschreven. Het geeft een beeld en karakteristiek van de nieuwe woonwijk en is de visie voor de lange termijn. Beschreven wordt hoe Anna´s Hoeve mooi aansluit op de aanliggende woonwijk en de aangrenzende natuur. Het Masterplan vormt de basis en het toetsingskader voor de uit te werken woningbouwplannen.

Er zijn twee versies van het Masterplan beschikbaar, een licht en een zwaar bestand:

Iedereen kan bouwen op Anna´s Hoeve

De bouwvelden worden in vijf fasen uitgegeven. Door de opzet van het masterplan hebben particulieren, groepen particulieren, kleine en grote ontwikkelaars, bouwers en corporaties de mogelijkheid op Anna´s Hoeve te bouwen:

  • Individuele particulieren (particulier opdrachtgeverschap): kavels worden tegen een vaste grondprijs uitgegeven.
  • Groepen particulieren (collectief particulier opdrachtgeverschap): bouwvelden worden tegen een vaste grondprijs uitgegeven.
  • Ontwikkelaars: de gemeente start een laagdrempelige aanbesteding.
  • Corporaties: de gemeente gaat met hun afspraken maken voor de realisatie van de betaalbare huur.

Nota van uitgangspunten

Het Stedenbouwkundig Masterplan is een vertaling van de opgestelde Nota van Uitgangspunten (pdf, 3,4 MB). In deze nota staan de wensen en eisen van de gemeente en betrokken organisaties. Deze nota is in juni 2011 vastgesteld.

Cookie-instellingen